Broušení pojížděných součástí výhybek


Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Technická ústředna dopravní cesty
Ing. Jakub Karásek, tel.: 972 741 033 , 725 556 962, e-mail:
Ivo Jeřábek, tel.: 727 984 312, e-mail: